Vi Seniorer > Forum > Allmän diskussion > Samhällsfrågor > Bostadsbristen

Du hittar denna tråd på http://www.viseniorer.se/forum/f25t2170s1.html

* Bostadsbristen

Skrivet av Bengt 20 maj 2016 22:06
 
Nu har bostadsbristen diskuterats mycket i olika media. På flera håll är det akuta problem med bristen på bostäder, det är uppenbart. Senast gick den välkände (kanske "ökände") Bert Karlsson ut med sin lösning - s.k. villavagnar uppställda i grupp, en s.k. "trailerpark".
Vad tycker du? Har du också någon sådan "snabbfix"?
Själv tror jag det är viktigt att skilja på det långsiktiga och det akut kortsiktiga. Det Bert Karlsson föreslår kan vara en nödvändighet i det akuta läget, men det vore illa om det sedan blir en permanent bostadspolitiskt lösning att den som inte kan köpa en lägenhet för fem miljoner ska bo i en villavagn... inte alls bra. Det behövs två parallella bostadsdiskussioner, den långsiktiga och den akuta.

/Bengt

--
Admin på Vi Seniorer
 
Skrivet av AlfGun 20 maj 2016 23:15
 
Bert Karlsson vil, trots att han påstår motsatsen, tjäna pengar och hans senaste idé har fått en snabb spridning. Idén är på sitt sätt inget konstigt i sig, titta bara på alla permanenta husvagnsparker i USA!

Inte ens vi, min fru och jag, kan tänka oss den lösningen som ett permanent boende. Vi är bara två men kräver ändå betydligt mer utrymme.

Men som ett komplement till andra flyktingboenden så är dessa vagnar väl så bra. Men får han sålt sina tusen vagnar han säger sig köpt så har han gjort sig en bra hacka igen!
 
Skrivet av Bengt 20 maj 2016 23:29
 
fredag 20 maj 2016, kl 23:15 skrev AlfGun
Bert Karlsson vil, trots att han påstår motsatsen, tjäna pengar och hans senaste idé har fått en snabb spridning. Idén är på sitt sätt inget konstigt i sig, titta bara på alla permanenta husvagnsparker i USA!

Inte ens vi, min fru och jag, kan tänka oss den lösningen som ett permanent boende. Vi är bara två men kräver ändå betydligt mer utrymme.

Men som ett komplement till andra flyktingboenden så är dessa vagnar väl så bra. Men får han sålt sina tusen vagnar han säger sig köpt så har han gjort sig en bra hacka igen!
Ja, jag tycker inte om ordningen i USA, varav deras "trailerparks" ett tydligt symptom. Så jag tycker det är viktigt att sådant styrs upp så att det endast kan vara som en tillfällig akut lösning här.
Att Bert Karlsson vill tjäna pengar, det är han knappast ensam om - det är inget argument tycker jag. Alla företag inom den här branschen tjänar pengar, vissa med all säkerhet mer än Bert Karlsson. Enda alternativet är i så fall att driva sådant i direkt statlig regi (om det då ska vara Migrationsverket eller ny myndighet).
Just som komplement till flyktingförläggningar, ja då kan det behövas. Saken är ju att plötsligt efter lång prövning får någon på en flyktingförläggning ett permanent uppehållstillstånd - då är det inte bra om de tvingas sitta kvar på förläggningen dit nyanlända kommer för att det är bostadsbrist, de behöver komma därifrån i det läget, så snart som möjligt.

/Bengt

--
Admin på Vi Seniorer
 
Skrivet av rent44 28 maj 2016 14:15
 
Det är ju som sagt inte så farligt med folk som tjänar pengar. Bara dom betalar skatt. Och skatten bestäms ju demokratiskt. Kanske får vi besked om bostadsbyggande i TV-debatten i morgon. Optimistiskt sett. Förläggningsboende är inte bra för de nya, bland annat för att man inte riktigt kan få alla medborgerliga rättigheter - och komma igång med sitt nya liv - utan en egen adress.