Vi Seniorer > Forum > Allmän diskussion > Samhällsfrågor > Vi förstör vår värld med plaster

Du hittar denna tråd på http://www.viseniorer.se/forum/f25t2499s1.html

* Vi förstör vår värld med plaster

Skrivet av tigero 7 aug 2018 11:51
 
Vad är det som gör att så många inte bryr sej om miljön? Trots att det i flera decennier uppmanats att inte slänga sopor kring oss, så dräller det av sådant överallt där människor vistas. Sopor är ofta av plast.
Nu innehåller haven mer plast än fisk. Plasten mals sönder till allt mindre delar, mikroskopiskt smått. Fiskarna har dessa mikroplaster i sej och folk äter fisk. Har också läst att det i dricksvattnet också förekommer dessa mikroplaster. Det är så sorgligt!
Att återvinna plast är inte så enkelt heller, eftersom det är väldigt många olika komponenter i de olika plasterna och dessutom är det icke-plaster med i spelet nu. Det finns plastliknande material som är gjort av tex majs.
Hörde av kommunen här att plasten sorteras från kontainrarna och det som inte är rent sparas till vintern, då det eldas. Då kan detta delvis ersätta den brännolja som annars skulle använts.
Han betonade att de har rejäla filter och det som samlas där går till dekontaminering. Det är väldigt viktigt att folk inte eldar något av plast i eller kring sina hem! Dock vet jag att många gör det. Buh för dem!
Önskar så att vi låtit oljan stannat kvar nere i jordens inre.

--
Tigero