Vi Seniorer > Forum > Allmän diskussion > Samhällsfrågor > Tips för bättre ordning.

Du hittar denna tråd på http://www.viseniorer.se/forum/f25t2585s1.html

* Tips för bättre ordning.

Skrivet av bjoan44 25 okt 2019 08:37
 
Många irriterar sig på hur andra uppför sig i olika sammanhang. I vissa fall kanske vi inte vet vad som är rätt att göra, medan det vid andra tillfällen blir fel, bara för att vi är lite lata. Det finns också de som fullt medvetet bryter mot lagar och bestämmelser, för att kanske tjäna lite pengar, tjäna lite tid, eller vinna någon annan fördel åt sig själva.
Oberoende av orsak hoppas jag, att vi i den här tråden kan samla inlägg, som beskriver hur vi bör göra i olika situationer där det ibland går snett. Vad irriterar dig? Försök att komma på en lösning och gör sedan ett inlägg. Vi kommer inte långt med att bara gnälla på alla fel, som andra gör.
Börjar själv med att par inlägg, som jag ser som ytterligheter åt var sitt håll. Försöker få med en bra motivering, vilket säkert kan göra det lättare för många att ändra sitt beteende.
 
Skrivet av bjoan44 25 okt 2019 08:39
 
Jag brukar inte snedda över gräsmattor på allmänna platser, för att kanske tjäna några sekunder i gångtid.
Det ser trevligare ut om gräsmattor är gröna och inte har några bruna gångstråk.
 
Skrivet av bjoan44 25 okt 2019 08:40
 
Jag försöker betala rätt skatt, varken mer eller mindre.
Stat och kommun behöver ha in pengar för att betala skolor, sjukvård, poliser och mycket annat, som är grunden i vårt ganska välordnade samhälle.
 
Skrivet av bjoan44 21 jan 2020 14:58
 
Jag försöker följa trafikreglerna. En viktig regel är att stanna vid stopptecknen och låta trafik på den större vägen passera.
En bekant hade tydligen bråttom, men hann inte över. Blev påkörd och hamnade på sjukhus. Är fortfarande efter flera månader inte tillbaka i trafiken. Kanske lika bra det.
Bäst att tänka sig för och inte ta några risker.