Vi Seniorer > Forum > Allmän diskussion > Samhällsfrågor > Cyber-hoten

Du hittar denna tråd på http://www.viseniorer.se/forum/f25t2724s1.html

* Cyber-hoten

Skrivet av Bengt 5 jul 2021 12:31
 
Allt mer i samhället blir helt beroende av uppkopplingar mot internet. Det innebär att "cyberhotet" blir allt större - alltså olika kriminella grupperingar kan orsaka allt större samhällsskada.
Just nu har livmedelskedjan Coop tvingats hålla stängt i flera dagar på grund av att en grupp kriminella hackare har lyckats ta sig in i och stoppat en stor leverantör av kassasystems servrar. När de kan stoppa en livsmedelskedja är det lätt att tänka sig att de också kan komma att i samlad attack stoppa samtliga livsmedelskedjor i ett land som Sverige - hur blir det då?
Det är ju inte bara våra inköp av livsmedel som viktig samhällsfunktion, idag kan de på det sättet tänkas komma att stoppa många viktiga samhällsfunktioner. Nu är det uppenbarligen kriminella som på detta sätt hoppas på att få pengar, men i en framtid kan det ju vara ren krigföring av främmande makt som kommer att bedrivas på detta sätt.

Det har talats om dessa risker tidigare, och försvaret är förstås medvetna om riskerna, men vi är lite naiva när vi alla gör allt fler samhällsfunktioner allt mer beroende av multinationella företags IT-tjänster via internet utan någon större tanke på riskerna det innebär förrän vi sitter med skägget i brevlådan.

/Bengt

--
Admin på Vi Seniorer