Vi Seniorer för 55 plus. Tips från Google: Guldmedlem slipper se denna annons!

Öppna
* Användarpanel

Användarnamn:

Lösenord:

Spara användarnamn

Bli medlem! Gratis »   Glömt lösenordet?

  Sök på Vi Seniorer

  Annonser o tips

* Medlemsavtal - Juridiska paragrafer

Medlemsavtal för Vi Seniorer

Dessa medlemsvillkor gäller från den 16 maj 2018 och tillsvidare.

1. Inledning

Detta avtal fastställer villkoren för användning av de tjänster på Vi Seniorer där tillgången är begränsad genom användarnamn och lösenord. Tjänsterna är öppna för alla som accepterar villkoren som gäller för de aktuella tjänsterna.

Ytterligare bestämmelser om användning av Vi Seniorers tjänster finner du bl a i ordningsreglerna för Vi Seniorers forum.

2. Användning

Användaren är ansvarig för att tjänsterna används i överensstämmelse med villkoren som gäller för den aktuella tjänsten samt för allt material som han/hon mottar, lagrar, sänder eller på annat sätt gör tillgängligt via Vi Seniorer.

Användaren får inte göra information tillgänglig som står i strid med detta avtal eller svensk lag, vilket innebär att informationen inte får vara kränkande för enskild person, vara ärekränkande, uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslös, ha pornografiskt innehåll eller bidra till spridning av så kallade datavirus.

Användaren får inte göra verk tillgängligt som är skyddad av upphovsrätt eller på annat sätt får inte göras tillgänglig utan samtycke från rättighetshavaren eller tillstånd genom lag. I eventuella gränsfall och tveksamheter ska källan anges.

Användaren får inte använda Vi Seniorers tjänster till att erbjuda eller efterfråga sexuella tjänster mot betalning, husrum eller annat vederlag.

Användaren ska hålla Vi Seniorer skadeslös för förlust orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller av krav från tredje man baserat på användarnas bruk av tjänsterna.

3. Användarnamn och lösenord

Användare som inte tidigare har ett användarnamn på Vi Seniorer kan registrera sig i Vi Seniorers medlemsregister. Registrering sker i ett registreringsformulär. Användarna får fritt välja användarnamn bland de användarnamn som inte tidigare registrerats hos Vi Seniorer.

Användarnamnet får inte vara identiskt med eller ägnat att förväxlas med officiella Vi Seniorer-adresser, varumärke, firma, släktnamn, pseudonym eller artistnamn etc som är skyddade i Sverige, eller som kan vara kränkande. För att använda t.ex. ett känt artistnamn ska användaren vara rättighetshavare till det artistnamnet.

Tillgången till tjänsterna är skyddade med lösenord. Användare som har registrerat sig enligt ovan och blivit godkänd får efter egen aktivering av medlemskontot tillgång till de tjänster som är förbehållna medlemmar.

Lösenordet skall behandlas konfidentiellt. Om lösenordet är förlorat eller om användaren har anledning att tro att lösenordet kan ha blivit känt för andra, ska detta utan dröjsmål ändras. Detta kan göras på en sida "Lösenord" under "Inställningar". Det kan även göras via sidan "Glömt lösenord" på Vi Seniorers hjälpsidor. Vid allvarliga incidenter gällande lösenord ska Vi Seniorer så snart som praktiskt möjligt kontaktas och efter att ha mottagit sådant meddelande spärrar Vi Seniorer användarnamnet och därmed tillgång till tjänsterna.

4. Vi Seniorers ansvar

Vi Seniorer ansvarar inte för användarnas bruk av tjänsterna eller för information som användaren eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

Vi Seniorer avskriver sig i varje fall ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av användarnas handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning.

Vi Seniorer bedriver inte någon förhandskontroll eller censur av den informationen som görs tillgänglig via tjänsterna. Vi Seniorer förbehåller sig rätten att utan föregående varning avlägsna eller ändra information som har kommit till Vi Seniorers kännedom och som enligt Vi Seniorers bedömning står i strid med svensk lag, villkoren för användning av den aktuella tjänsten eller som kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot Vi Seniorer.

Vid ändring eller avlägsnande av användarupplagt material, så kallad moderering, underrättas berörd användare via PM på sajten i det fall det har större betydelse, vid uppenbara fel eller petitesser sker ingen särskild underrättelse.

5. Användarens ansvar
  • Du får inte använda Vi Seniorer som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, kommersiella länkar, spam eller kedjebrev.
  • Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare medlemsinformation för annan medlem.
  • Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller upphovsrättsskyddade filer. Inte heller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.
  • Missbruk av Vi Seniorers tjänster/funktioner är absolut förbjudet.
  • Ditt lösenord är din nyckel till Vi Seniorer och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet, det får aldrig någonsin skickas via mejl någonstans. Lösenordet kommer aldrig att efterfrågas ens av Vi Seniorers administration.
  • Om vi misstänker att du medvetet angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller under "Inställningar" kan ditt medlemskonto stängas av. Detsamma gäller om du har fler än ett konto.

Användaren ska avstå helt från att förmedla information av sådan art som är ägnad att identifiera andra personer än sig själv i alla delar av mötesplatsen.

Användaren avråds från att ge information om sitt eget namn, telefonnummer, adress eller andra förhållanden på andra sidor under mötesplatsen än den egna medlemsinformationen.

6. Ändringar och upphörande

Användare kan när som helst stänga av sitt medlemskonto via sidan "Avsluta konto" under "Inställningar". Normalt stängs inte konton av enbart på begäran via e-post, användaren ska göra det själv när denna är inloggad som medlem.

Efter att kontot är av stängt och avtalet har upphört kan Vi Seniorer radera den data som användaren har registrerat. Uppgifterna i avstängda konton sparas dock normalt i ett år.

Vi Seniorer har rätt att med rimlig eller laglig frist ändra avtalen, ändra eller lägga ned tjänsterna, registreringsrutiner, tekniska specifikationer och funktioner för tjänsterna.

Vi Seniorer förbehåller sig rätten att säga upp avtalet och stänga av kontot vid åsidosättande av skyldigheter från användarens sida. Sådant upphörande kan vid väsentligt åsidosättande ske utan föregående varning.

7. Lagval och tvistelösning

På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Oenighet om tolkning eller genomförande av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar. Kan parterna inte komma överens ska oenigheten lösas vid allmän domstol.

8. Integritetspolicy enligt GDPR

Se sidan "Integritetspolicy" för den policy vi tillämpar i överensstämmelse med EU-lagstiftningen. Se även stycket "Cookies" under "Hjälp o info".

* Slumpat ordspråk

"Lögnaren blir bara trodd en gång"

* Länktips

Vi Seniorer tar emot vissa länkvänner, se sidan "Länkar".