Vi Seniorer för 55 plus. Tips från Google: Guldmedlem slipper se denna annons!

Öppna
* Användarpanel

Användarnamn:

Lösenord:

Spara användarnamn

Bli medlem! Gratis »   Glömt lösenordet?

  Sök på Vi Seniorer

  Annonser o tips

* Seniorer och internet

Artikel av extern skribent:

Seniorer och internet

Internet är något som de allra flesta känner till och använder. Dock är det en kategori av befolkningen som står lite mer utanför livet på nätet och det är just seniorer. Det börjar dock bli allt mer vanligt att även de vill lära sig att använda internet. De seniorer som redan använder sig av nätet, de gör ungefär samma saker som andra ålderskategorier. Det är att betala räkningar, läsa nyheter eller att kolla på Facebook. En del sociala medier är dock inte lika populära hos de äldre och nätdejting är det inte alla som gör. Dock börjar intresset även för det öka.

Vad gör seniorer på nätet?

Som vi nämnde så gör de personer som redan använder internet i stort sett samma saker som vem som helst. Många av de seniorer som är över 65 har internetbank och betalar sina räkningar via nätet. Allt fler börjar även använda sig av Swish. I stort sett alla seniorer på nätet skickar mail då och då. Facebook är annars ett forum många använder sig av, även seniorerna.

Pensionärer som vill lära sig mer om internet kan göra det, via seniorstart.se. Det finns även ideella föreningar som lär äldre hur man använder sig av internet så väl som smarta telefoner. Mer om det finns att läsa på svt.se.

En del står fortfarande utanför

Enligt en undersökning som gjordes under 2016, så var det cirka 7 % av befolkningen utanför internet och då är det seniorer som utgör majoriteten. Även om de allra flesta svenskar är snabba på att överge alternativ så som fast telefon, kontanter eller marksänd radio till förmån för digitala alternativ, så finns det en stor del av vår befolkning som fortfarande är så att säga analoga. Det innebär att de inte använder internet överhuvudtaget. Ser vi till 2019 så har det dock ökat en del. Det eftersom allt fler seniorer insett att det är ett måste att bli allt mer digital för att göra saker i vardagen.

Risk att hamna än mer utanför

Det har blivit allt mer vanligt att olika sorters samhällstjänster blir digitala. Det är digitala brevlådor, appar för banker så väl som för att åka med kollektivtrafiken. Det är inte alla som är med i det nya digitala samhället. Det finns många fördelar med att tjänster digitaliseras, men, det finns grupper som riskerar att hamna utanför. Större delen av gruppen att hamna utanför är de som har lägre inkomst, lägre utbildningsnivå samt att flera av dem är över 75 år. En stor anledning att äldre personer inte är delaktiga på nätet är att de missat att möta digitaliseringen i arbetslivet. Sedan finns det ofta en högre tröskel och självförtroende att anamma ny teknik. Har man dessutom ett begränsat socialt nätverk så riskerar det att än mer göra att man hamnar i ett så kallat digitalt utanförskap. Det som krävs är att man ökar delaktigheten. Det genom att göra tjänsterna mer lättillgängliga och skapa fler mötespunkter dit personer kan komma och ställa frågor eller få hjälp med det digitala.

 

/ av Luna Richardson

 

* Frågor om sajten

Om du undrar över något på Vi Seniorer, läs först Vanliga frågor.

Under Hjälp o Info finns ett klickbart schema över sajtens medlemsaktiva sidor.

  Annonser

* Slumpat ordspråk

"Egen härd är guld värd"

* Länktips

Vi Seniorer tar emot vissa länkvänner, se sidan "Länkar".